Logo: Urkraft Kunst
Kontakt
Logo: Urkraft Kunst
Kontakt

Urkraft Kunst. Refleksioner af Selv.

Lotte Rosenkilde

Refleksioner af Selv er en fortløbende serie af Selvportrætter og poetiske tekster. Billede og tekst står som et samlet, komprimeret vidnesbyrd om processer og indsigter fra dagen og vejen.

De nyeste ligger øverst på siden. Processen i kronologisk rækkefølge kan følges nedefra og op.

EN NY BEGYNDELSE.

Alt er nyt. En ny begyndelse.

En ny dig.

En ny cyklus i spiralen.

Befriet for fortidens byrder og begrænsninger.

Modtag livet. Lad det strømme ind.

Lev det. Udfold din blomst.

Med næring og styrke dybt fra dine rødder og din stamme.

Se, verden er ny.

Du er midt i skabelsen.

Omkring dig, i dig, af dig.

Velkommen.

10.5.2023

Lotte Rosenkilde med hat mellem grenene i nyudsprungne æbletræ. Urkraft Kunst

Selvportræt blandt grenene i det blomstrende æbletræ.

Lotte Rosenkilde. Urkraft Kunst.

Selvportræt i sol og vind.

EJERSKAB.

Eje mig Selv.

Min alder. Mit køn.

Min historie.

Gennem alle opfattelser og forestillinger om,

hvem jeg er og hvad livet er

og hvad meningen er.

Ikke længere lade fortidens hændelser,

styre min fremtid.

Eje mig selv

og mit liv.

30.4.2023

GENFORENING.

Møder det barn, der ikke blev mødt.

Barnet med batikfarvet T-shirt og håret fyldt med fletninger.

Barnet, der uvidende mødte op i sin sjæls udtryk,

til skolegårdens smertende afvisning.

Jeg møder barnet nu,

anerkender det og forener mig med det,

så offeret, såret og afvisningen, kan træde i baggrunden,

og sjælens kalden blive hørt.

24.4.2023

Lotte Rosenkilde. Selvportræt med fletninger i skolegård. Urkraft Kunst.

Selvportræt med fletninger i skolegården.

Lotte Rosenkilde blandt anemoner. Urkraft Kunst.

Selvportræt blandt anemoner.

ANEMONE.

Solskinsanemoneværen…

ingenting og alting-anemone.

Ingen krav og ambitioner.

Bare være…

mig blandt anemoner.

10.4.2023

Lotte Rosenkilde i landskab. Hyllekrog-tangen. Urkraft Kunst.

Lotte på Hyllekrogtangen. Foto: Anne-Marie Madsen.

SÅRBARHED OG STYRKE.

2 personer inden i mig.

Den som er bange og bekymret for fremtiden, den som klamrer sig til det kendte.

Og den som har tillid til livet og universet, og har fokus i at udvikle sit bedste og højeste.

Anerkende min sårbarhed.

Anerkende min styrke.

Leve det liv, jeg ønsker at leve.

Skridt for skridt. Dag for dag.

Nu.

6.4.2023

Lotte Rosenkilde med fletninger blandt krokus. Urkraft Kunst.

Selvportræt blandt krokus og visne blade i græsset.

HVEM ER DU NU?

Skræl de gamle lag og skabelser af. De var skridt på vejen. De er ikke længere den du er. Slå en streg i sandet.

Mærk dig selv. Hvem er du uden det? Hvem er du nu?

Du skal ikke leve op til din egen fortid eller lade den definere, hvem du er nu.

Skræl det af. Mærk hvordan alt det ydre og stivnede falder bort.

Erfaringen, finfølelsen, sansningen bliver tilbage. Den indre energi og fingerspidsfornemmelse bliver tilbage. Det er alt.

Vær den sande kanal. Skab alting nyt.

Du er fri. Du er ny. Du kan stå rent i din essens.

Befriet fra fortidens byrde.

25.3.2023

Lotte Rosenkilde. Ved brænde og efeu. Urkraft Kunst.

Selvportræt.

SJÆLSKONTRAKT OG ANSVAR.

Tag dit ansvar hjem.

Og giv slip, giv slip, giv slip, i hvad andre måtte være eller mene.

Og gå din egen vej.

Vær ucensureret dig.

Uanset omgivelsernes dom.

Lad kraften virke igennem dig

og lev det, som kommer igennem.

I overensstemmelse med helheden.

Med det større.

12.3.2023

MÅNEMORGEN.

Ved daggry kalder Måne mig ud af sengens komfortzone:

Vis dit sande ansigt.

Se dig selv i øjnene,

tag dine projektioner hjem.

Møder Måne – og mig selv

på den frosne pløjemarks knoldede jord.

Efter endnu en stund med søvn og drømme,

vågner jeg til det klare sollys

og en hvidprikket jord, dækket af de fineste hagl.

Hagal har udvirket sin transformerende Runekrafts magi.

9.3.2023

Lotte Rosenkilde i tidligt morgengry med fuldmåne. Urkraft Kunst.

Selvportræt, fuldmånemorgen.

Lotte Rosenkilde med filthat. Fulmånenat. Urkraft Kunst.

Selvportræt. Fuldmånenat.

FULDMÅNES KRAFT.

Jeg slipper endnu et lag af gamle mønstre, med at føle mig som offer for omstændighederne og andre menneskers adfærd.

Jeg giver min offerrolle til Måne, så hun kan forvandle den i sin kraft...

tage den med sig ind i sin aftagende fase og lade den opløse sig helt i Nymånes mørke.

Give slip. Give slip. Give slip.

Alt det som har haft sin tid.

Alt det som nu er sket fyldest og må vige for en ny begyndelse,

et nyt ansvar,

en ny indtræden i min egen kraft.

Tak Måne for din cyklus og visdom.

7.3.2023

Urkraft Kunst. Lotte Rosenkilde