Logo: Urkraft Kunst
Kontakt
Logo: Urkraft Kunst
Kontakt

Urkraft Kunst. Yoni Kunst.

Lotte Rosenkilde

Yoni Kunst. Hellige portaler i landskabet.

Yoni er på sanskrit ordet for det kvindelige køn og hellig portal. Den kønslige og den åndelige portal er ét og samme.

Lotte Rosenkilde. Urkraft Kunst. Mosaik-Yoni i sandet.

StrandYoni.

I sommeren 2021 skabte jeg en række yonimosaikker og eksperimenterede med at bringe dem ind i forskellige landskaber, i overensstemmelse med den enkelte yonis energi. På den måde åbnede jeg landskabet med hellige portaler mellem verdener. Det var samtidig en levende undersøgelse af det enkelte områdes energi og væsen.

Ydermere bragte jeg min egen krop ind, så det blev et samspil og udtryk mellem værk, natur og krop. En spejling af min egen dybeste natur og feminine essens.

Lotte Rosenkilde. Urkraft Kunst. Mosaik-Yoni.

StrandYoni

Lotte Rsenkilde. Yoni-mosaik mellem fødder.

StrandYoni mellem mine fødder.

Hvor StrandYoni hviler roligt i sandet er de tre BrændingsYonier i en konstant bevægelse af tildækning og afdækning, for hvert eneste bølgeslag, der slår op over dem. Det bliver meget tydeligt, hvor aktivt et område det er, lige der i overgangen mellem hav og strand.

Lotte Rosenkilde. Urkraft Kunst. Mosaikker ved havet.

Lotte ved de tre BrændingsYonier

Lotte Rosenkilde. 3 Mosaik-yonier med bølge.

BrændingsYonier i bølge.

Lotte Rosenkilde. 3 Mosaik-Yonier ved havet.

BrændingYonier

Lotte Rosenkilde. 3 Mosak-yonier ved havet.

BrændingYonier, bølgen trækker sig tilbage.

HavYoni har tyngde og indlejrer sig i havbunden, hvor småfiskene interagerer og lysreflekser i vandet skaber nye udtryk.

Lotte Rosenkilde. Mosaik-yoni havet med fisk.

HavYoni med fisk.

Lotte Rosenkilde med HavYoni-mosaik.

Spejler min feminine Essens med HavYoni.

Lotte Rosenkilde. Mosaik-yoni i havet.

Lotte Rosenkilde. Mosaik-yoni i havet.

HavYoni

Lotte Rosenkilde med HavYoni-mosaik.

Forbundet med HavYoni.

TangYoni flyder lige under havets overflade omgivet af blæretangens strålekrans.

Hybenrosen og HybenroseYoni bryder dækket af tørret ålegræs og folder sig ud i lyserøde farvetoner.

Jeg forbinder mig med endnu to energier fra stranden og havet.

Lotte Rosenkilde. Urkraft Kunst. Mosaik-Yoni i havet med blæretang..

TangYoni i havet med blæretang.

Lotte Rosenkilde. Urkraft Kunst. Mosaik-Yoni i havet med blæretang.

Forbundet med TangYoni.

Lotte Rosenkilde. Urkraft Kunst. Mosaik-Yoni og hybenrose.

HybenroseYoni ved stranden i tørret ålegræs.

Lotte Rosenkilde. Urkraft Kunst med Mosaik-Yoni og hybenrose.i

Forbundet med HybenroseYoni ved stranden i tørret ålegræs.

SkovYoni i grønne nuancer indlejrer sig i en mosklædt forhøjning i skovbunden. Et lille venusbjerg.

SøYoni flyder blandt andemad og siv og spejler søens overflade, som i sig selv er en portal i landskabet.

Jeg forbinder mig i mit feminine aspekt med skovens og søens væsen.

Lotte Rosenkilde. Urkraft Kunst. Mosaik-Yoni i skovbunden.

SkovYoni.

Lotte Rosenkilde. Urkraft Kunst med Mosaik-Yoni i skovbunden.

Spejler mit feminine skovvæsen.

Lotte Rosenkilde. Urkraft Kunst. Mosaik-Yoni i sø.

SøYoni med andemad og siv.

Lotte Rosenkilde. Urkraft Kunst med Mosaik-Yoni i sø.

Forbinder mig med søens energi og SøYoni.

Urkraft Kunst. Lotte Rosenkilde